ÚVOD ::
   
 

Základní informace o kurzu potápění:

Potápět se muže kdokoliv, kdo splní požadované dovednosti a znalosti při výcviku a komu dovolí zdravotní stav.To znamená, že to mohou být ženy, muži, senioři, junioři i děti.

K čemu Vás tento kurz opravňuje?

Můžete se potápět do hloubky 18-ti metrů! Dále si lze s naším oprávněním zapůjčit potápěčskou výstroj na jakékoli potápěčské základně, i v zahraničí! Také můžete pokračovat v získávání dalších potápěčských kvalifikací.

Kdo se může stát potápěčem?

Kdokoliv kdo úspěšně splní závěrečný test a splňuje všechny lékařské požadavky na potápění.

Předpoklady:

OPEN WATER DIVER - Věk minimálně 14 let. Pro mládež musí být prohlášení o souhlasu od zákonného zástupce.
JUNIOR DIVER -kurz pro děti, informace budou podány individuálně.

Teorie:
Jde o teoretickou přípravu, kde se budoucí potápěč seznamuje se základními a nezbytnými vědomostmi důležitými pro bezpečné potápění. Jsou zde probírána témata týkající se potápěčské fyziky, zdravovědy, techniky a výstroje apod.

Praxe:

Zde se již přistupuje k samotným ponorům za dozoru instruktora a jeho asistenta. V této části výcviku se nacvičují získané teoretické znalosti.
Zvyšování kvalifikace:
bazénový potápěč, orientace (kompas), rescue, vrakové, hloubkové, noční, AOWD, Divemaster, DAN oxy provider

Hlavní zásadou a prioritou těchto ponorů je BEZPEČNÉ POTÁPĚNÍ !!! !!!

Po absolvování potápěčského kurzu je třeba si uvědomit, že ještě zdaleka není nikdo z Vás zkušeným potápěčem, stejně tak, jako není nikdo zkušeným řidičem po absolvování autoškoly. Proto doporučuji, aby jste i nadále vyhledávali potápění za přítomnosti instruktora, nebo zkušenějších potápěčů.!!!